Уеб родител

За родители, чиито деца посещават детските градини на територията на община Варна

Вход в системата

При забравена парола се обърнете към директора на детската градина.